Buri Mu Kung Pakisabyan?


Buri mu kung pakisabyan? Atin ka buring ikutang?

Malyari na mung gamitan ing kahon king lalam bang miras kanaku ing kekang mensahe. Agad kung makibat potang mikapanaun ku,

Dakal pung salamat