Friday, May 17, 2013

Bida Kapampangan, mag-Kapampangan la keti!

Ikwa ke rin atyempuan ampong ayalben ing palabas a iti, ing Bida Kapampangan. Asabi ku pung maswelo kung menalbe uling tutu lang mag-Kapampangan king show a iti.

Kalupa na pu ning pamagat ning palabas, reng bida keti wapin deng Kapampangan. Pauli ning Kapampangan la, kutnangan ampong pakisabyan da lang Kapampangan ding karelang bisita kaybat makibat no man Kapampangan. E da la babawal mag-Kapampangan.

Kapamu, bayu ing sabla. Pamipalino mu pu, e ya pu konektado i Blogerong Kapampangan king a palabas a iti o king istasyun a ginawa kaniti. Dadake ke mu pu ing kanakung malukang upaya king kanakung atagmuan a palabas a Kapampangan.


Ing pung Bida Kapampangan panimunan ne pung Ritchie Bondoc, balang Sabado ya pu, alas siyete ning abak king Channel 46. Wapin pu ita ing istasyun ning ABS-CBN keti Pampanga.

Nandin ing pepakit da ing mebalung magaling king painting, organic farming, ampo pang tungkol kareng lovebirds. Panupaya pu, e ku la ikwa lagyu retang bisita da uling magsadya kung almusal da reng anak ku kabang manalbe ku.

Siguradong balang Sabadong abak kanini antabayan ke ing palabas a iti uling buri ku la pang akit deng aliwang pang Kapampangan a Bida.

Nung buri yu la pung tukyan kalupa ku, ken pung Facebook puntalan ye ing Bida Kapampangan kaybat keng twitter naman @BidaKapampangan.

Sana dakal la pa reng palabas a Kapampangan ba dang e akalingwan ring keketamung kayanakan ing kekatamung Amanung Sisuan.

Mayap a abak pu!

No comments:

Post a Comment