Tuesday, June 4, 2013

Ing Miki-dapat!


Ing miki-dapat!

Kwentuhan tamu pa.

Ating metung a dyip a mamasada, ing ruta na C-point-Holy-Hi-way, detang kule blue. E ne man masyado malati, e ne man masyado maragul... anaman ya ing bangko misusumangid.

Ing dyip a iti, magbiyahe ne papunta na king SM Clark. Buring sabyan, dinurut ne palengke ning Angeles, pisamban maragul, Holy Angel, Sto. Entierro, ampong AUF.

Medyo miswerti’yan ya king biyahe ing kaluguran tamung driver. Karas na pa kasi king main gate ning Marisol, sinapak ya. Mipa-intagun, SM la ngan kuldas pare-pareho ding pasaheros na... anya pin diretso ne mu ing byahe.

Bista man sapak ya, tahimik king kilub ning dyip uling e no man mikikilala deng pasaheros.